House of Cards or missing in action

February 17, 2015 at 7:57 pm Leave a comment

pink2015
Nu har äntligen Pink Elephants årliga konferens Pink15 dragit igång. Jag har i ett år väntat på att få möjligheten att återvända till denna fantastiska konferens inom IT Service Management i lika fantastiska Vegas. Det är 160+ föreläsningar, workshops, paneldebatter att välja mellan. Läs mera här http://www.pinkelephant.com/pink15/
Om nu DevOps och The Phoenix Project var de heta ämnena under Pink14 så är det definitivt Governance och Cobit som är det i år. Vad är Governance? eller styrning som vi säger. Det är precis som det låter, det handlar om hur vi styr vår IT medans Management (ITSM) så som ITIL handlar om hur vi hanterar vår IT.
Nu handlar det om att vara “Aligned with the business” känner ni igen? Fast nu är det på en ännu högre nivå. Brett och högt 🙂 Att hitta en bra balans mellan 1. Vilka fördelar har vi om vi gör så? 2. Vilka risker medför det och 3. Hur påverkas resurserna? Vilka behov har våra intressenter och ur kan vi skapa värde. Låter det bekant?
Här handlar det om hur verksamheten ska styra IT utifrån en Enterprise & verksamheten på hög nivå, strategiskt och långsiktigt.
Experterna påstår att nyckeln till framgång eller rättare sagt inte riskera att IT ska bli outsourced ligger i en bra styrmodell där vi kontinuerligt utvärderar, styr och monitorerar vad vi gör utifrån verksamhetens behov och framgång.
Vad hjälper oss en bra IT-Governance med?
  • Det ger en tydlig riktning för att säkerställa att IT-investeringar stödjer verksamheten
  • Det är ett effektivt sätt att hantera förändringar
  • Det skapar värde för verksamheten i linje med företagets mål
  • Och det adresserar hela livscykeln för IT-investeringar
Det känns som om vi drunknar i olika best practice, standarder, ramverk mm som IS020000, 27000, 9001, ITIL, CMMI, SIX SiGMA, och inte hinner vi ställa om IT med hjälp av ett ramverk som ITIL innan vi får nästa på halsen dvs IT Governance och standarden ISO38500 och ramverket Cobit (iofs inte något nytt). Det har gjorts undersökningar som ställer frågor som, har ni någon styrmodell? Är verksamheten involverad o.s.v.och här får vi samma svar som när det gäller tidigare undersökningar bland företagen om de har någon IT strategi, arbetar efter best practice (ITIL) eller om IT-chefen/CIO sitter i ledningsgruppen och gissa vad vi får för svar?
50% av all tillfrågade har någon form av IT Governance och hälften av de har verksamheten med alltså 75% av alla tillfrågade har inte någon koll på vad de gör eller tror sig veta vad verksamheten behöver och jag tror att vi bara bygger på vårt korthus med fler best practice och processer innan vi byggt klart föregående och att det blir ett hus som är ganska instabilt med stora hål eftersom vi hela tiden tror att bara vi gör så och följer t.ex. Cobit och ITIL så blir det bra…Nyckeln här tror jag är att när det gäller IT Governance så ska det komma uppifrån och ner som ett intiativ från verksamheten med stöd av IT och när det gäller management så ska det ske nerifrån och upp och så ska de två mötas och förenas i evighet där IT-styrningen blir ett filter mellan verksamheten och kontrollerar, följer upp, vidtar åtgärder eller på resn svenska Evaluate, Direct and Monitor det som IT hanterar annars kommer verksamheten att på sikt “döda” IT verksamheten.
Fortsättning följer från ett soligt Las Vegas
johan@edument.se

Entry filed under: Pink15.

Two days of Event Store Är servicedesken död?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed%d bloggers like this: