Pink Think Tank 2014

March 5, 2014 at 10:01 am Leave a comment

Pink Think Tank 2014 – En tankesmedja för ITSM

Under årets Pink14-konferens samlades de främsta inom ITSM för att diskutera framtiden, utmaningar samt dela med sig av sina erfarenheter och vad de kom fram till. Idén till Pink Think Tank (PTT) kom till under förra årets Pink13. “Varför inte göra något när så många av de ledande personerna inom ITSM-industrin ändå var i samma “rum”, varför inte samlas för att diskutera ITSMs utmaningar som även kan delas på konferensen och efteråt?

Initiativet leddes av Rob England ( The IT Skeptic ) och Pink Elephant. Syftet med PTT var att samla några av världens ledande ITSM-konsulter (“tänkare”) före konferensen för att diskutera några av de tuffaste utmaningarna inom ITSM idag. Ämnet som valts för PTT var “Increasing Multi-Supplier Value Streams” och vad det innebär för ITSM-industrin . Målet var att tillhandahålla pragmatiska angripbara råd. Valet av ämne drevs av det faktum att det behöver vara generellt nog att vara intressant, men ändå smalt nog att hinna med på en dag.

PTT  presenterade sina resultat på första konferensdagen. Sista konferensdagen var det en paneldiskussion för konferensdeltagarna där vi kunde ställa frågor.

PTT genererade många intressanta utmaningar och frågeställningar som naturligtvis blir föremål för ytterligare diskussioner och utveckling framöver. Nedan följer en sammanfattning av några av de viktigaste diskussionerna och det som presenterades för oss deltagare. Det första PTT gjorde var att definiera problemet.

Problemet
IT pressas allt hårdare. Verksamheten kringgår IT och söker lösningar på annat håll s.k. “Shadow IT”. Leverantörer och verksamheten pressar på från båda håll, då de uppfattar det som att “IT” reagerar långsamt. Samtidigt har verksamheten fler möjligheter från allt fler leverantörer som gör det möjligt att “gå runt” den interna IT-leveransen. Det är tuff konkurrens och det går fort, både verksamheten och tekniken utvecklas i ett rasande tempo.

Verksamheten tvingas till förändring och måste minska ledtiden till marknaden för att möta konkurrensen. PTT tror att den traditionella IT-verksamheten inte är redo att ta itu med denna förändring. Leverantörerna har nu blivit väldigt bra på att hantera standardiserade miljöer. Slutresultatet blir att det kommer vara nödvändigt att på ett dynamiskt sätt hantera en komplex miljö, där många leverantörer agerar.

Allt som vi har gjort tidigare är inte längre tillräckligt. IT blir mer “känslig” i en multi-sourcing strategi eftersom vi har en tuff utmaning när det gäller snabba och växande behov, vilket i sin tur lätt leder till “Shadow IT”.

Hur ska det hanteras? Det är ett växande problem och det är komplicerat och inte lätt att hantera. Kommer “IT” att bli mera av en “mäklare” för leverantörer och flervalstjänster?

tryck

Trender
Produktifiering

När produktifieringen ökar, förflyttas den traditionella IT-rollen till att bli en tjänsteleverantörer.

Företagens innovation kommer att accelerera med hjälp av framväxande teknologier och “bädda in” dem i sina affärsmetoder.

 • Allt som inte visar en tydlig skillnad (av ökat värde) är en möjlig för någon annan (extern part) att ta hand om.
 • En tjänst (eller specifikt resultat)  kan idag tillhandahållas av många leverantörer och leverantörerna är duktiga på att driva denna “marknad” framåt.
 • Leverantörer kommer att utveckla tjänstelösningar och verktyg för att stödja det en enskild organisation inte kan göra på egen hand.
 • Leverantörsskiktet kommer att utvecklas och kontraktstiden förkortas.
 • Förändringarna på denna marknad, “fler-leverantörsmiljön”, kommer att driva förändringar i hur IT organiseras och förvaltas.

Framtiden är IT-styrning (Var finns Enterprise Governance?), service management.

Lösningen?
Organisationer bör titta på följande:

 • Bygga en stark policy i hur verksamheten ska styras samt hur Supplier Management i form av processer, roller och “garantier” ska hanteras.
 • Lära känna sin verksamhet – Bedöm hur väl du förstår din bransch och hur IT: s värde kan fylla detta utrymme.
 • IT behöver definiera en värdedriven verksamhetsmodell och verksamhetssätt som spänner över hela företaget.
 • Definiera vilka operativa modeller som ska tillhöra kärnverksamheten.
 • Service Management (och ITIL) bör fortsätta att användas, men med förändrad tyngdpunkt och andra prioriteringar, t.ex. Supplier Management, Demand Management, Service Portfolio Management and Business Relationship Management.
 • Utveckla “IT Supplier Management” till att vara en del av företagets kärnverksamheten.
 • Ha en plan för multi-leverantör som stödjer en balans mellan organisatorisk innovation och produktifiering.

Det vill säga börja jobba med det som står i boken Service Strategy, det blir tydligare att just den boken blir viktigare och viktigare.

Vilka val har du?
Vänta inte börja nu innan det är försent.

 • Förstå hur dina tjänster kan skapa mervärde för verksamheten.
 • Fundera över hur det framväxande alternativet av en multi sourcing-miljö kommer att förändra din roll eller jobbet i framtiden .
 • Förstå vad DU kan göra och prioritera efter det.
 • För Supplier Management:
  • Utvärdera dina befintliga metoder för att hantera avtal och leverantörer
  • Inventera befintliga avtal , ägande och relationer
  • Kartlägg kontrakten till affärsresultat och/eller SLA
  • Utvärdera befintliga leverantörers möjligheter och kunskaper
  • Omprioritera Supplier Management , Service Portfolio Management , Demand Management och Business Relationship Management
  • Ta hjälp där det behövs

PTT – Nästa steg
Detta varken började eller slutade i Las Vegas. PTT kommer att fortsätta under året med att ta fram “white paper”, skapa en “online-närvaro” för att leverera innehåll och ge möjlighet till dialog. Ytterligare evenemang såsom webbseminarier och planeringen för en ytterligare PTT nästa år med ett annat ämne och deltagare är givetvis också att vänta.

Källa, Referenser och läs mer:
http://www.slideshare.net/twohills/pink-think-tank-2014-v4-31316654
http://macanta.com.au/2014/02/what-went-on-in-vegas-didnt-stay-in-vegas/

http://www.landesk.com/blog/the-it-superhero/

Twitter 
E-post

//Johan

Johan-web  Pink14-200x100

Entry filed under: Pink14. Tags: , .

Nyfiken på SQL? Låt oss presentera JetBrains – vår nya partner

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed%d bloggers like this: