Edument .Net SQL seminarium

September 24, 2010 at 8:27 am Leave a comment

Förra fredagen, 10 september 2010, anordnade Edument tillsammans med Informator och PASS, ett gratis endagsevenemang om data och dataåtkomst med MS SQL Server och på dotnet-plattformen. Omkring hundra deltagare anslöt, och det erbjöds föredrag inom ett tämligen brett fält av ämnen.

Eduments eget föredrag handlade om infallsvinklar till dataåtkomst på dotnet. Vi frågade om det fanns “för många sätt att göra det” för närvarande, och vi drog slutsatsen att idag på dotnet-plattformen har vi många verktyg för många olika uppgifter, snarare än många verktyg som alla passar för samma problemområde. Vi fokuserade på vikten av språket (i lingvistisk mening, inte som programmeringsspråk) när man överväger dataåtkomst-arkitektur.

Bilderna från våra föredrag finns tillgängliga här, om ni är intresserade att se dem.

Keynote: Microsoft introducerar SQL Server 2008 R2
Vanligaste misstagen som utvecklare gör i SQL Server

.Net Data Access: Too many ways to do it?

SQL CLR
Execution Plan Basics

Introduktion till BI för utvecklare

PowerPivot

Vi vill tacka alla som hjälpte till att göra ett lyckat evenemang: organisatörerna, föredragshållarna, våra sponsorer

JetBrains
FinalBuilder
Redgate
Typemock
Microsoft

och sist men inte minst publiken. Vi ses nästa gång!

Entry filed under: Events.

Perl 6-föredrag i Oslo Community Connection II – .NET best practices (26nov)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed%d bloggers like this: