Perl 6-föredrag i Oslo

September 21, 2010 at 8:28 am Leave a comment

Nyligen blev Jonathan Worthington inbjuden till Oslo, av Norska Unix-användargruppen (Norwegian Unix User Group, NUUG), för att tala om Perl 6-projektet.

I föredraget fokuserade han på hur språket är utformat för att vara skalbart från små enradiga engångsprogram, över små verktyg, och vidare upp till att bygga större applikationer. I synnerhet tittade vi på några exempel av specifika språksärdrag som är nyttiga för vart och ett av dessa områden. Det tillhandahåller en bra överblick av något av det mest intressanta nya innehållet i Perl 6.

Lyckligtvis gjorde NUUG en utmärkt videoinspelning av föredraget, som man kan se på:

http://www.nuug.no/aktiviteter/20100914-little-tools-large-apps/

Tack, NUUG, för inbjudan, till alla som anslöt till föredraget, och för den mycket angenäma middagen och drinkarna efteråt. Oslo är en härlig stad, och det var “greit” att hänga med några av dess vänliga hackare också. 🙂

Entry filed under: General.

Community Connection 2010 – SQL & .NET Edument .Net SQL seminarium

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed%d bloggers like this: